Wil je je relatie verbeteren? 9 tips

Heb je problemen binnen je relatie en/of wil je je relatie verbeteren? Hier 9 tips en oplossingen die je daarbij helpen!

Iedereen wil gelukkig zijn binnen zijn of haar relatie. Echter, problemen, misverstanden en onbegrip maken het samenleven met iemand van wie je houdt soms zwaar. Een groot aantal relaties blijkt hier helaas niet tegen bestand. Hieronder 9 tips en oplossingen die je helpen je relatie te verbeteren en elkaar weer snel te vinden.

1. Maak de 'bril' schoon waardoor je naar de ander kijkt!
Elke ontmoeting tussen mensen gaat gepaard met emoties, overtuigingen en projecties. Projecties zijn woorden die wij naar elkaar uitspreken en gedachten die wij over een ander hebben. De energie van deze emoties, projecties en overtuigingen hangt tussen jou en de ander in en kleurt zo direct de glazen van de 'bril' waarmee wij naar elkaar kijken. Hierdoor zie je de ander niet zoals deze daadwerkelijk is en ziet de ander jou ook niet zoals je daadwerkelijk bent. Zeker tijdens en na een conflictsituatie (ruzie, echtscheiding, etc.) zorgt deze gekleurde bril ervoor dat we moeilijker met elkaar in gesprek kunnen blijven en dat mensen dagen of zelfs weken mokkend om elkaar heenlopen en/of elkaar volledig negeren.

Wanneer je je hier bewust van bent kun je de anders wellicht anders (be)zien en ontstaat er weer een 'open' en heldere situatie waarbij alle betrokkenen elkaar weer 'objectief' kunnen zien en vanuit hun gevoel kunnen handelen. Een ruzie of onenigheid duurt dan niet lang meer. De lucht is geklaard en nieuwe gesprekken zijn weer mogelijk. Je neemt dan ook geen - onnodige - impulsieve beslissingen vanuit negatieve emoties.

2. Weet dat de ander jou spiegelt!
Wellicht zit je niet te wachten op deze opmerking maar jouw partner is exact de juiste partner voor jou op dit moment omdat hij of zij bepaalde onverwerkte zaken in jou weerspiegeld. Bijvoorbeeld, luistert jouw partner niet naar je dan is de kans groot dat jij onbewust een levensprogramma hebt dat ervoor zorgt dat jij niet naar jezelf en/of anderen luistert. Of, wanneer jij onverwerkte boosheid in je hebt, trek jij als vanzelf boze mensen aan. Dus omarm de situatie en laat m.b.v. de Jassentechniek deze onverwerkte ballast los. Wanneer jij verandert, verandert je omgeving en dus ook je partner mee.

3. Vermijd oude koeien!
Stop met strijden is natuurlijk de beste tip. Echter, als je dan toch een meningsverschil hebt, haal er dan - bewust of onbewust - geen 'oude koeien' uit het verleden bij. Deze extra lading is als olie op het vuur gooien en geeft veel extra spanning en onrust.

4. Leer elkaars 'taal' te begrijpen.
Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus zeggen ze wel eens. John Gray heeft daar een boek over geschreven. Hierin beschrijft hij bijvoorbeeld dat mannen stoppen met geven wanneer zij steeds weer bekritiseerd worden of gezien worden als een opvoedkundig project van hun partner. Een man vliegt voor je na een simpel complimentje. Vrouwen daarentegen willen gehoord worden en in plaats van dat haar partner direct met oplossingen komt aandragen. Door elkaars taal en reacties beter te begrijpen voorkom je veel onnodige onbegrip en strijd.

5. Kijk weer naar het positieve in je partner.
In het begin van een relatie zien partners vaak alleen de positieve kanten van de ander. Echter gaandeweg verandert deze focus in meer of mindere mate naar het negatieve. Alles wat je aandacht geeft, versterk je! Dus kijk weer meer naar de mooie positieve kanten van je partner. Hierdoor verbetert je relatie en wordt je wellicht zomaar weer verliefd!

6. Draai de boel niet om.
Soms zeggen we dat de aanval de beste verdediging is. Echter deze stategie is funest voor de harmonie in een relatie. Wanneer de ander de moeite neemt zijn of haar onvrede, mening of gevoel met je te delen, loop hier dan niet voor weg door de ander direct terug te bekritiseren. Hiermee negeer je het gevoel van de ander volledig. Dit lost niets op! Je kunt ook zeggen 'Dank je wel dat je dit met mij wilt delen'.

7. Leun niet op de ander!
Harmonieus samenleven gaat het beste wanneer je niet op elkaar leunt! Gevoelens van afhankelijkheid op welk gebied dan ook (financieel, zorg of emotioneel) zorgen ervoor dat we - onbewust - in meer of mindere mate op elkaar leunen. Deze gevoelens bepalen mede hoe wij met situaties en onvrede in een relatie omgaan. Door in gedachten niet meer te leunen en - zelf - te gaan staan, gun je daarmee de ander ook zelf te gaan staan en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar leven. Een mooier kado kun je de ander niet geven.

8. Bestraf een ander niet om zo je zin of gelijk af te dwingen.
Wanneer je verder wilt komen met jullie relatie, bestraf hem of haar dan niet - door de ander geen aandacht, liefde of intimiteit te geven - om zo je gelijk of zin door te drijven. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat je steeds verder van elkaar afdrijft. Daarnaast straf je daarmee jezelf ook. Zie een discussie/probleem los van de liefde die je voor de ander voelt.

9. Wil je je gelijk hebben of wil je gelukkig zijn!
In ruzies willen we over het algemeen genomen graag ons gelijk hebben. Elkaar volhardend overtuigen van onze mening kan de strijd doen oplaaien. Acceptatie van en respect voor elkaars mening - ook al staan deze lijnrecht tegenover elkaar - zijn essentiële factoren bij het oplossen van een probleem. Wanneer het - vanuit dat wederzijdse respect - niet lukt de mening van de ander bij te stellen, vraag jezelf dan af, 'Wil ik perse mijn gelijk hebben of wil ik gelukkig zijn?'. Deze liefdevolle keuze is aan jou.


Meer tips?

Wil je meer tips voor het verbeteren van je relatie of oplossen van relatieproblemen, bel ons en maak een afspraak voor een individueel consult. Of doe mee met onze workshop om de innerlijke oorzaak van jouw relatieproblemen zelf aan te pakken. De Jassentechniek helpt je met het verbeteren van je relatie en oplossen van relatieproblemen.